Diagnose van Multiple Sclerose of MS

McDonald 2010
McDonald 2010

Wanneer een arts de diagnose Multiple Sclerose moet stellen is deze gebonden aan een aantal internationale afspraken met betrekking tot deze diagnose. Dit is als patient lastig te begrijpen omdat je natuurlijk zo snel mogelijk uitsluitsel wilt. Wat houd het diagnose proces in? Eerst wordt het principe van uitsluiting toegepast en wordt gezocht naar meer voor de hand liggende diagnoses, als deze in redelijke mate kunnen worden uitgesloten kan in meer diepte worden gekeken naar de MS diagnose. Wanneer sprake is van een Neuritus Optica zal een MRI worden gepland en waarschijnlijk ook een ruggenprik, waarbij hersenvocht wordt afgetapt voor onderzoek. Zelfs als al deze stappen zijn genomen kan een arts in de meeste gevallen nog geen uitsluitsel geven, dit komt omdat de diagnose MS wordt gesteld aan de hand van het verloop van de ziekte. Tijdens de diagnose wordt gebruik gemaakt van de schaal van McDonnald waarbij wordt gekeken naar de mate van openbaring en de verspreiding van ontstekingen. Pas als bewezen wordt geacht dat een patient meer dan 2 aanvallen / ontstekingen heeft gehad en / of er is voldoende bewijs om aanvallen in het verleden te staven, kunnen artsen een diagnose stellen anders dan "mogelijk MS". Het wrange van dit verhaal is dat vele MS patienten te horen krijgen dat ze moeten wachten op de volgende aanval, omdat de zekerheid van de juiste diagnose wordt gemeten aan meerdere aanvallen met meerdere openbaringen en verspreiding van de ontstekingen. Bron foto: https://www.msatrium.com/

Onderwerp: