Inspirerende speech van Mark Bittman over voeding

Dat voeding belangrijk is weten we allemaal, dit betoog van Mark Bittman heeft niet zozeer met MS te maken maar is voor ons allemaal relevant!

Onderwerp: